Tentoonstelling E. M. Liliën

Tentoonstelling E. M. Liliën

Eenige dagen geleden werd in Lemberg een tentoonstelling van de werken van den bekenden joodschen schilder, [[Ephraim Moses Lilien|E. M. Liliën]], geopend, die buitengewone belangstelling ondervindt.

Liliën is uit Drohobycz in Galicië geboortig, was daar in z’n jeugd voor de Zionistische partij werkzaam en bezocht in Lemberg het gymnasium. Teekenend voor Galicië was deze tentoonstelling weer een aanleiding tot politieke uitingen. Ben deel der Poolsche antisemitische pers ging zelfs zoo ver te beweren, dat Liliën, deze bij uitstek nationaal-joodsche kunste naar, een Pool is.

De “Stowo Polski”, het blad der Al-Polen is wel zoo goed Liliëns kunst nationaal-joodsch te noemen en waardeerend te bespreken, maar protesteert tegen deze expositie door een vereeniging, die Poolsche kunst moet bevorderen en geen Joodsche […]

Nieuwe Joodsche Correspondentie, 1. Jahrg., 13. März 1914, Nr. 5, S. 1-2. Online